Restaurantgids.nl

Wist u dat Restaurantgids.nl u de keuze biedt uit 17.823 restaurants uit 1.595 plaatsen?

Online reserveren

Op onze website reserveer je snel en eenvoudig via onze koppeling met Couverts.nl!     restaurantgidsrestaurant-nieuwsfacebook-restaurantgids

Disclaimer

De op de portal getoonde informatie wordt door de uitgever, redactie en medewerkers met zorg samengesteld. Het is daarom zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan om informatie in welke vorm dan ook (restaurantinfo, nieuwsberichten etc) over te nemen voor andere doeleinden waaronder maar niet beperkt tot het benaderen van restaurants voor commerciele doeleinden, in andere vorm verspreiden van de informatie etc.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de informatie door onze redactie wordt verzameld wordt er geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend gegeven terzake van de juistheid redelijkheid, of volledigheid van de informatie die op de portal wordt gepubliceerd of waartoe via de portal toegang toe wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de portal, wordt door de uitgever, redactie en medewerkers uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de portal.

Wanneer u als rechthebbende vindt u dat uw logo niet geplaatst mag worden, stuur dan direct een email en uw logo zal worden verwijderd.

Restaurantgids.nl