Restaurantgids.nl

Wist u dat Restaurantgids.nl u de keuze biedt uit 17.823 restaurants uit 1.595 plaatsen?

Online reserveren

Op onze website reserveer je snel en eenvoudig via onze koppeling met Couverts.nl!



     restaurantgidsrestaurant-nieuwsfacebook-restaurantgids

Euro-Toques

Euro-Toques ('toque' is het Franse woord voor koksmuts) werd in 1986 opgericht door Paul Bocuse en Pierre Romeyer en heeft vertegenwoordigingen in bijna alle Europese landen. Landelijk en Europees worden er diverse activiteiten georganiseerd om duidelijk te maken dat we terecht bezorgd moeten zijn over de kwaliteit en de smaak van ons voedsel en over het voortbestaan van landelijke en regionale culinaire tradities.

Daarom mogen deze tradities en ambachtelijke bereidingswijzen niet uit het oog verloren worden. Euro-Toques onderscheidt zich van de hedendaagse voedsel en drankensector door vooral gebruik te maken van natuurlijke grondstoffen. Leden van Euro-Toques binden zich aan een erecode. Hierin is vastgelegd dat naar eer en geweten wordt gekookt, met natuurlijke producten en een eerlijke voorlichting aan de klant. Ook is opgenomen dat Euro-Toques culinaire tradities in stand wil houden.

De doelstellingen van Euro-Toques zijn allerminst defensief. Het is de bedoeling dat koks op een verantwoorde wijze meegaan met hun tijd en nieuwe ontwikkelingen en kookstijlen in het perspectief van de erecode welwillend beoordelen. De vereniging hecht aan een goede voorlichting, ook over het gebruikte product en de bereidingswijze, en wil voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn. Euro-Toques voert geen gevecht tegen de bestaande voedselindustrie, maar wil dat koks op een verantwoordelijke manier met de tijd meegaan. Nieuwe kookstijlen en technieken zijn dan ook van harte welkom.

Grenzen vervagen en de wereld 'wordt groter'. Een positief gevolg hiervan is de invloed van vele culturen in onze keuken terugkomen. De goede ontwikkelingen nemen niet weg dat zich in de levensmiddelenindustrie ook minder positieve taferelen afspelen waarvan de consument niet of nauwelijks op de hoogte is. Om de doelstellingen te realiseren in de hierboven geschetste situatie heeft Euro-Toques voor leden en donateurs een erecode ingesteld, een richtsnoer voor het eigen handelen. Van enkele categorieën leden wordt tevens de ondertekening van een ethische verklaring verwacht.

Zoek een Euro-Toques restaurant in deze gids!